Tidspunkt: Mandag 20.05.19 kl: 20:30-2100

Sted: Adj. Hauglandsgt 50, 4022 Stavanger, stor konferansesal

 

 

Agenda:

1. Valg av møteleder, referent og 1person til å signere protokollen

2. Behandle årsmelding

3. Behandle revidert regnskap

4. Behandle budsjett

5. Behandle innkomne forslag

             a) Valg av nytt styre

             b)  Valg av Representanter til landsmøtet for Brunstad ungdomsklubb

            c) Valg av Kontrollkomite

             d) Eventuelle aktuelle saker.

6. Innspill fra fremmøtte.

     

Vi setter pris på tilbakemelding på hvordan dere opplever interessegruppene i BUKS. Gi gjerne kommentarer og forslag til forbedringer til en av styremedlemmene i  god tid  før møtet.

 

Vel møtt !

 

Med vennlig hilsen

 

BUKS - Brunstad ungdomsklubb Stavanger