Det vil bli avholdt et ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb, Stavanger.

 

Tidspunkt: Søndag 27. januar 2019 kl. 20:15.
Sted: Adj. Hauglandsgt 50, 4022 Stavanger, stor konferansesal

 

Foreløpig agenda:

1.      Valg av ordstyrer , referent og 2 personer til å signere protokollen
2.      Endring av vedtekter for BUK Stavanger

Hensikten med årsmøte er å informere om de nye vedtektene BUK innfører. Ved spørsmål ta kontakt med Espen Kyllevik, 


Med vennlig hilsen 

For BUK, Stavanger. 

Espen Kyllevik