Innkalling til ordinært årsmøte 2018 for Brunstad ungdomsklubb Stavanger.

 

Tidspunkt: Mandag 14.05.18 kl: 20:30.

Sted: Adj. Hauglandsgt 50, 4022 Stavanger, stor konferansesal

 

 

Agenda:

1.Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å signere protokollen

2. Behandle årsmelding

3. Behandle revidert regnskap

4. Behandle budsjett

5. Behandle innkomne forslag

             a) Valg av nytt styre

             b)  Valg av Representanter til landsmøtet for Brunstad ungdomsklubb

            c) Valg av Kontrollkomite

             d) Eventuelle aktuelle saker.

6. Innspill fra fremmøtte.

     

Vi setter pris på tilbakemelding på hvordan dere opplever interessegruppene i BUKS. Gi gjerne kommentarer og forslag til forbedringer til en av styremedlemmene i  god tid  før møtet.

 

Vel møtt !

 

Med vennlig hilsen

 

Anne-Mette Riise

BUK STAVANGER