Torsdagene 9. november og 23. november hadde vi tema:

Mimikk & Bruken av mimikk når man utrykker følelser 

   For å se hvordan de gjør dette på film, så vi på eventyret om "Askeladden som kappåt med trollet" på tegnspråk med lyd. Her ser vi hvor utrolig mye skuespillerne bruker mimikken i ansiktet for å få frem budskapet i det de sier. 
   Vi har også forskjellige aktiviteter/leker for å repetere og lære flere ord, der vi f.eks. forrige gang repeterte månedene og ukedagene. Vi hadde også tegnspråk-bingo. 
Vi har også et samarbeid med en kommende tegnspråkgruppe fra Tønsberg.

Våre mål ved buks tegnspråk:

  • Språkglede! 
  • Gjøre aktiviteter som er gøy og samtidig lære et nytt språk!
  • Lære for å kunne kommunisere med døve. 
  • Mot og kreativitet! 
  • Trivsel